Assen doet onderzoek naar warmte en koudenet

Assen doet onderzoek naar warmte en koudenet

In de gemeente Assen wordt een warmte en koudenet onderzocht. Hierbij zetten afnemers voor hun energiegebruik duurzame energiebronnen in. De gemeente Assen en een aantal lokale zorginstellingen, waaronder het Wilhelmina ziekenhuis, ondertekenen op 8 oktober samen met de provincie Drenthe een intentieovereenkomst om gezamenlijk een business analyse op te stellen. Het project wordt onder regie van de gemeente Assen gecoördineerd door Energy Networks en is eind dit jaar afgerond.

Duurzame energie

Het project is medio 2014 geïnitieerd vanuit een duurzaamheidsgedachte (besparing fossiele brandstof, terugdringen CO2-emissie) en een individuele kostenbesparing voor drie zorginstellingen in Assen. Deze beoogde voordelen worden bereikt door duurzame energiebronnen te gebruiken. Denk hierbij aan aardwarmte en koude, zonne-energie of biomassa en het creëren van ‘slimme’ verbindingen tussen vragende en energieaanbiedende partijen.

Samen met de provincie Drenthe is de gemeente Assen initiatiefnemer en facilitator van dit project. Het project draagt bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Assen.

Onderzoek

De uitkomsten van een eerste verkenning (Quick Scan) gaven voldoende technische en economische aanknopingspunten voor een business analyse. Dit moet leiden tot een business case, waarin afzonderlijke zorgpartijen als afnemer of als leverancier van duurzame energie hun installaties, met een gelijkblijvende leveringszekerheid waar mogelijk zullen overdragen aan een exploitant van het warmte en koudenet. Door investeringen en de levering aan een energieleverancier over te laten, wordt het wellicht mogelijk dat zorgpartijen over een lange termijn op duurzame wijze de benodigde energie tegen een scherp marktconform tarief.