Energy Networks is betrokken bij uiteenlopende opdrachten, zoals adviesdiensten, haalbaarheidsstudies, businessanalyses, interim-management voor opbouw- of veranderingsprocessen en projectmanagement voor complexe, integrale gebiedsontwikkelingen waar duurzame energie een belangrijke rol speelt. Energy Networks is dé partner in hybride energienetwerken, van plan tot project. Daarnaast doet Energy Networks regiostudies en verzorgen wij kennisontwikkeling en –borging bij scholen, bedrijfsleven en overheden.

Energywebs
Energy Networks doet onderzoek naar de haalbaarheid en realisatie van energienetwerken, waarin afnemers van energie op een meest effectieve manier gekoppeld worden aan duurzame energiebronnen, zoals (rest)warmte of andere regionaal aanwezige minst-fossiele energiebronnen. Een duurzame integrale verbinding tussen energievraag en energieaanbod vormt een hybride energyweb. Op deze manier kan restenergie worden hergebruikt, energiekosten worden bespaart en milieuwinst worden behaald.

De realisatie van een energyweb resulteert niet alleen in minder CO2-uitstoot door minder fossiele brandstoffen, maar zorgt ook voor een attractieve regio op woon- en werkgebied, lagere energiekosten, meer werkgelegenheid en de verankering van regionale bedrijven. Synergie in energie dus.

Een energyweb kan bestaan uit diverse energiesystemen, waaronder:

 • Industriële (rest)warmte
 • Afvalverwerking
 • Biovergassing en –vergisting
 • Riothermie (warmte uit rioolsystemen)
 • Groen gas en warmte van RWZI’s (Rioolwaterzuiveringsinstallatie)
 • Warmte-Koude opslag
 • Geothermie
 • Zonne-energie
 • Windenergie
 • Koelsystemen, bijvoorbeeld (oppervlakte)water
 • Hout(pallet)kachels


De unieke aanpak van Energy Networks
Energy Networks ontwikkelde een unieke, meest efficiënte werkwijze, waarin de weg van haalbaarheidstoets naar realisatie binnen een aantal fasen wordt doorlopen:

Fase 1: Quick Scan
Wat zijn de mogelijkheden voor duurzame toepassingen binnen uw regio? Door middel van een haalbaarheidsanalyse, een zogenaamde Quick Scan, onderzoekt Energy Networks de potentie van een bepaald gebied of bepaalde regio. Door de jarenlange ervaring van Energy Networks kan deze haalbaarheidstoets direct, effectief en efficient worden uitgevoerd.

Fase 2: Business Analyse
Zijn er voldoende mogelijkheden in een bepaald gebied, dan kan worden overgegaan op de Business Analyse. In deze fase worden duurzame energiescenario’s in kaart gebracht en getoetst aan het doel van Energy Networks: een maximale CO2 reductie tegen minimale kosten, met een optimaal economisch rendement.

Ook wordt er binnen deze fase een stakeholdersanalyse gedaan, waarin wordt bekeken hoe de uiteindelijke organisatie voor levering en exploitatie zou kunnen worden vormgegeven. Er wordt een matrix van rollen en kansen per betrokken partij opgesteld, wat uiteindelijk resulteert in een ideale samenwerking.

Fase 3: Business Case
Tijdens de Business Case stelt de beoogde exploitant een definitief businessmodel op, voorzien van een risicoanalyse, welke wordt voorgelegd aan de aandeelhouders.