Draagvlak voor duurzaamheid

Klimaatverandering. Bijna dagelijks bereikt ons wel een boodschap over oorzaak en gevolgen. De ongemakken van klimaatverandering worden steeds merkbaarder en ook de economische consequenties zijn steeds duidelijker, zowel vanuit privé als vanuit ons nationaal belang. Hoe zit het dan anno 2017 met het draagvlak voor een energietransitie onder burgers? Want zonder draagvlak komt niets terecht van onze energietransitie.

In Nederland is er ondanks alle positieve berichten net iets meer dan 50% draagvlak voor een transitie naar duurzame energie. Een draagvlakcijfer is van groot belang om beleid, ambities en doelen aan te spiegelen en waar nodig te corrigeren. Waarom is het draagvlak in ons land dan nog zo laag? Is de boodschap wel voldoende duidelijk? Is het allemaal te ingewikkeld om de juiste keuzes te maken, of ontbreekt het aan voldoende inzicht en organisatorisch vermogen? Aan onze technologische knowhow kan het niet liggen. Ons land staan bol van de kennis, zelfs om in de uiterste hoeken van de aarde onze diensten te verrichten.

In vele gevallen blijkt de organisatie het grootste probleem. En in die aanpak speelt de communicatie een heel belangrijke rol. Mits voldoende kennis, beheersen we wel de techniek om mensen te ‘verleiden’ om na te denken over een toekomstige situatie, maar blijft de daadwerkelijke actie achter.
Ligt de uitdaging voor een koerswijziging dan in leiderschap? Kan de voorliggende energietransitie nog wel worden vormgegeven via een eeuwenoud concurrentiemodel terwijl de omvang van werkgelegenheid ongekend groot is? Zouden we misschien wat meer moeten focussen op zaken als samenwerking (publiek en privaat), synergie, transparantie en vertrouwen? Ingrediënten die wellicht een basis vormen om complexe technische, financiële en maatschappelijke vraagstukken beter te vertalen van beleidsplan naar visierijke, innovatieve en vooral uitvoerbare projectplannen.

Aan ambitie geen gebrek. Fossielvrij en van het aardgas af: dat is wat gemeenten willen. Aan motiverende kodakmomentjes geen gebrek en de piketpaaltjes zijn benoemd. Waarom stranden deze initiatieven dan alsnog- met als gevolg dat ambities negatief worden bijgesteld? Zonde!

Herkenbaar binnen uw gemeente? Energy Networks stimuleert de ambitie voor de landelijke energietransitie door met een efficiënte en effectieve aanpak complexe, integrale gebiedsontwikkelingen te doen waar duurzame energie een belangrijke rol speelt. Met jarenlange ervaring streven wij binnen de duurzaamheidsbranche, bij overheden en bedrijfsleven naar een zo kort mogelijke ontwikkelingstijd dat leidt van beleid naar plannen, en van plannen naar haalbare projecten.

Zet ook de volgende stap in duurzaamheid en neem vrijblijvend contact met ons op.