Warmtenetten Assen

Opdracht

Klant: Gemeente Assen
Jaar:
2016 – 2017 (14 oktober 2016)

Ontwikkeling van een hybride warmte en koudenet voor het Stadsbedrijvenpark.
Opgave totaal 10% energiebesparing en 14% transitie naar duurzame energie in 2020.

Grand Design Warmtenet Groningen

Europapark Groningen warmtenet 2

Gemeente Groningen logo

Opdracht

Verkenningsopgave voor de ontwikkeling restwarmte (>150MWth) van de Eemshaven en het Chemiepark Oosterhorn voor de gebouwde omgeving langs het trace: Delfzijl/Eemshaven – Groningen-Stad.

Onderzoek:
Naar de afnamevolumes onder gemeenten in de provincie Groningen;
De kwaliteit en kwantiteit van duurzame restwarmtebronnen;
De benodigde infrastructuur, inclusief uitkoppeling en back-up en kostenraming.

Hoogezand

Gemeente Hoogezand-Sappemeer logo

De opdracht

In 2014 is in opdracht van de Energy Valley voor de gemeente Hoogezand de eerste fase van een warmtenet in realisatie genomen. Energy Networks was projectcoördinator voor dit initiatief. Energy Networks gaf in het ontwikkelingsproces richting aan diverse duurzaamheidsplannen en toetste de haalbaarheid hiervan. Een projectorganisatie werd geïnstalleerd, waarin ideeën zijn uitgewerkt tot aan Quick Scan en Business Analyses. Voor de tweede projectfase wordt onderzoek gedaan naar de aansluiting van een groot aantal flatwoningen en utiliteitsgebouwen.

In beide fasen voert Energy Networks het voorzitterschap van Publiek-Private projectgroep.

Het energiescenario wordt opgebouwd uit een Houtpalletkachel, Restwarmte van een lokaal aanwezige papierfabriek, Groengas en Warmtepompen.

Warmteleiding Groningen

Europapark Groningen warmtenet 2

Gemeente Groningen logo

Opdracht

Voor de gemeente Groningen is samenwerking met Energy Valley en de provincie Groningen in 2012 op het Europapark een warmteleiding aangelegd. Diverse bestaande en nieuw te realiseren WKO systemen werden hiermee onderling gekoppeld, waarmee een optimale benutting en rendement van de bodemenergie is gerealiseerd.
In de rol van Projectcoördinator werden alle projectfasen doorlopen – van Quick Scan, Business Analyse en Marktconsultatie, tot en met realisatie en de ontwikkeling van een nieuw opgerichte exploitatiemaatschappij. Gedurende het gehele proces werd voor de gemeente de nodige kennisoverdracht verzorgd.

Warmte- koudenet Emmen

Warmtenet Emmen

Aanleg 1e fase Warmte en koudenet in Emmen
Warmte- koudenet Emmen

Gemeente Emmen logo

Opdracht

In 2014 is in de gemeente Emmen de eerste fase van een warmte- en koudenet in realisatie genomen en werd de exploitatieovereenkomst ondertekend. Vanuit de samenwerking tussen de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en Energy Valley heeft Energy Networks voor dit project de projectcoördinatie in opdracht gekregen. Fasegewijs werden vooraf Quick Scans, Business Analyses en Business Cases opgesteld. Daarnaast werd een marktconsultatie uitgevoerd en een exploitatiemaatschappij opgericht. Het energiescenario bestaat hier uit een combinatie van warmte- en koudelevering uit drinkwater, warmtepompen, een WKC en een WKO.

Aanleg Asfaltcollectoren voor Warmtenet

Heerhugowaard

Heerhugowaard logo

Opdracht

De gemeente Heerhugowaard werkt samen met lokale partijen aan de ontwikkeling van een business analyse voor een duurzaam een collectief energiesysteem van energie-intensieve bedrijven voor bedrijven, glastuinders, een ziekenhuis, kantoren en woningen.

Voor de beoogde ringleiding, waarop naast restwarmte een energiescenario is bedacht voor diverse WKO systemen, een zonneweide, asfaltcollectoren en riothermie. Ook is een Quick Scan uitgevoerd en zal een Business Analyse worden gestart. Vanwege de herstructurering van wegen in het plangebied is er door de ontwikkelende partijen inmiddels voor 5240 m2 aan asfaltcollectoren aangelegd. Alleen al van de restwarmte kunnen in theorie 7250 woningen worden verwarmd. Eind 2015 zal de realisatie van de eerste projectfase, een koudenet, ter hand worden genomen. Begin 2016 zal dan de eerste duurzame energie door de leidingen aan enkele afnemers worden geleverd.
Via Energy Valley heeft Energy Networks de opdracht voor projectcoördinatie.