Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt in het kader van de stijging van de zeespiegel gereconstrueerd als een overslagbestendige dijk.

Tegelijkertijd wordt studie gedaan naar de Afsluitdijk als energieneutrale dijk, voorzien van duurzame, liefst niet fossiele energiebronnen. Energy Networks verricht vanaf 2014 tot heden hier, in nauwe samenwerking met de projectorganisatie en marktpartijen, onderzoek naar het inrichten van een organisatie die de energie kan leveren voor zowel operationele afnemers als aan geplande toeristische attracties.