Assen
Ondertekening Assen warmtenet

Gemeente Assen

Voor de gemeente Assen is in 2014, in opdracht van Stichting Energy Valley, een Quick Scan gestart naar de mogelijkheid voor een warmtenet in Assen. Onderzocht wordt of het mogelijk is om winst te behalen uit de koppeling van een groot aantal gestapelde gebouwen in een Centrum-Zuid corridor, waaronder die van een ziekenhuis, zorgcentra en een aantal energie-intensieve bedrijven. Energy Networks heeft hierover het projectmanagement.