Sexbierum

Gemeente Franekeradeel

Voor de Stichting Waddenglas werd onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een duurzaam energiescenario voor de glastuinbouw in de gemeente Franekeradeel. Er is een quick scan en een businessmodel uitgewerkt voor een gefaseerde inbreng van industriële restwarmte en CO2 uit Harlingen, Warmte Krachtkoppelingen (WKK), geothermie en Hoge Temperatuur Opslag (HTO) in de bodem.