Gemeente Hoogezand-Sappemeer logo

De opdracht

In 2014 is in opdracht van de Energy Valley voor de gemeente Hoogezand de eerste fase van een warmtenet in realisatie genomen. Energy Networks was projectcoördinator voor dit initiatief. Energy Networks gaf in het ontwikkelingsproces richting aan diverse duurzaamheidsplannen en toetste de haalbaarheid hiervan. Een projectorganisatie werd geïnstalleerd, waarin ideeën zijn uitgewerkt tot aan Quick Scan en Business Analyses. Voor de tweede projectfase wordt onderzoek gedaan naar de aansluiting van een groot aantal flatwoningen en utiliteitsgebouwen.

In beide fasen voert Energy Networks het voorzitterschap van Publiek-Private projectgroep.

Het energiescenario wordt opgebouwd uit een Houtpalletkachel, Restwarmte van een lokaal aanwezige papierfabriek, Groengas en Warmtepompen.