Warmteleiding Havenschap Moerdijk

Moerdijk Energyweb XL

Opdracht

Voor het Havenschap Moerdijk werd vanaf de prille ideefase in 2009 voor de firma Visser & Smit Hanab de projectcoördinatie voor de totstandkoming van duurzame koppelingen voor aanwezige reststromen als CO2, Warmte en Stoom ter hand genomen. Er is een masterplan gemaakt, waaruit tal van duurzame projecten zijn gedefinieerd. Twee projecten zijn gerealiseerd, te weten een restwarmteverbinding aan de Appelweg en een stoomnet aan de Westrandweg. Met de slimme verbindingen zal circa 22 kton CO2 worden bespaard.

Voor een koppeling van restwarmte en CO2 van het Havenschap naar het zuidelijk gelegen glastuinbouwgebied Spiepolder is een haalbaarheidsstudie verricht. De milieuwinst wordt hier geschat op een extensivering van 29 kton CO2 per jaar.