Grand Design Industriële restwarmte

Gemeente Velsen

Voor de gemeente Velsen is in 2005, voor in de IJmond regio zowel ten noorden als ten zuiden van het Noordzeekanaal, onderzoek verricht voor de uitkoppeling van restwarmtestromen van energie-intensieve industrieën voor de productie van IJzer en Staal, Papier en Elektriciteit voor Industrie, Woonwijken, Glastuinbouw en Sportaccommodaties.