Europapark Groningen warmtenet 2

Gemeente Groningen logo

Opdracht

Voor de gemeente Groningen is samenwerking met Energy Valley en de provincie Groningen in 2012 op het Europapark een warmteleiding aangelegd. Diverse bestaande en nieuw te realiseren WKO systemen werden hiermee onderling gekoppeld, waarmee een optimale benutting en rendement van de bodemenergie is gerealiseerd.
In de rol van Projectcoördinator werden alle projectfasen doorlopen Рvan Quick Scan, Business Analyse en Marktconsultatie, tot en met realisatie en de ontwikkeling van een nieuw opgerichte exploitatiemaatschappij. Gedurende het gehele proces werd voor de gemeente de nodige kennisoverdracht verzorgd.