Aanleg 1e fase Warmte en koudenet in Emmen
Warmte- koudenet Emmen

Gemeente Emmen logo

Opdracht

In 2014 is in de gemeente Emmen de eerste fase van een warmte- en koudenet in realisatie genomen en werd de exploitatieovereenkomst ondertekend. Vanuit de samenwerking tussen de gemeente Emmen, de provincie Drenthe en Energy Valley heeft Energy Networks voor dit project de projectcoördinatie in opdracht gekregen. Fasegewijs werden vooraf Quick Scans, Business Analyses en Business Cases opgesteld. Daarnaast werd een marktconsultatie uitgevoerd en een exploitatiemaatschappij opgericht. Het energiescenario bestaat hier uit een combinatie van warmte- en koudelevering uit drinkwater, warmtepompen, een WKC en een WKO.