Quick scan restwarmte Delfzijl

Quickscan delfzijl

 

 

 

 

 

 

 

De provincie Groningen heeft Energy Networks opgedragen een quick scan uit te voeren voor de benutting van restwarmte van het industriepark Oosterhorn voor de gebouwde omgeving van Delfzijl.

Binnen dit inventariserend onderzoek naar de energievraag is rekening gehouden met zowel bestaande bouw als met sloop- en nieuwbouwplannen.
Het energieaanbod vanuit het industriepark Oosterhorn is gebaseerd op een minimum hoeveelheid warmteaanbod van 82 MWth.

Voor een optimale verbinding tussen warmtevraag en aanbod heeft Energy Networks een aantal mogelijke leidingtracés onderzocht.

Uit het onderzoek blijkt dat er voor Delfzijl een energiebesparing mogelijk is van circa 90.000 GJ per jaar. Vervolgonderzoek is nodig om de penetratiegraad van deelnemende gebouwen in Delfzijl te verhogen en een groter aandeel van restwarmte levering mogelijk te maken.
Kansen hiertoe worden ondermeer gezien door een integrale en meer regionale aanpak.