Quick Scan Warmtetransitie – Gemeente Haarlem

Op basis van lokale- en regionale studies en beleidsplannen voor een klimaat neutrale gemeente per 2030, heeft de gemeente Haarlem Energy Networks gevraagd onderzoek te verrichten naar de meest kansrijke strategieën voor een duurzame warmtetransitie.

Energy Networks heeft op twaalftal verschillende locaties een quick scan uitgevoerd en energiescenario’s ontwikkeld voor zowel hoge-als lage temperatuursystemen.

Binnen het onderzoek is een risicoanalyse uitgevoerd waar op hoofdlijn de afwegingen voor een regionaal warmtenet versus diverse lokale netwerken is besproken. Tevens is in deze analyse opgenomen onderwerpen als de keuzemogelijkheid van de diverse energiescenario’s, back-up voorzieningen, volloopscenario’s en juridisch, organisatorisch afwegingen.

Besloten is om naar aanleiding van de uitkomsten een warmteplan met onder andere een prioriteitenoverzicht op wijkniveau op te stellen, waarna business analyses opgesteld zullen worden.