Verbreding Warmtenetten – Gemeente Assen

De gemeente Assen heeft Energy Networks, in vervolg op haalbaarheidsonderzoek voor warmte- en koudenetten op zorglocaties in Assen, opgedragen dit onderzoek te verbreden naar het grootste energiepotentieel binnen de gemeente, de locatie Stadsbedrijvenpark.

De gemeente Assen wil ten opzichte van 2014 in 2020 een energiebesparing van 10% hebben bereikt en 14% energietransitie naar duurzame energie.
Uit de inventarisatie blijkt dat, naast een draagvlak van bijna 100%, een energievraag van circa 100.000 GJ.

Een duurzaam energiescenario van Restwarmte, Groengas, Zon PV, Oppervlaktewater, WKO en Wind, zou op een energietransitie van ca. > 20% mogen rekenen. Goed voor een jaarlijkse CO2 reductie van circa 7000 ton.

Op basis van deze uitkomsten is per medio 2017 besloten om en Business Case fase te starten met de vier grootste energievragers van het Stadsbedrijvenpark als ‘Launching Costomers’.
Binnen deze fase zal ook de ‘uitrol’ van het concept nader worden bestudeerd.